19 september 2018

Tip van onze bewoner Beyond

 

Fiscale optimalisatie auteursrechten

Heeft u de website van uw onderneming gecreëerd? Schrijft u soms teksten die op de website worden gepubliceerd? Bedacht u de slogan of het logo van de onderneming? Geeft u soms presentaties binnen of buiten het bedrijf? Bent u een (grafisch) ontwerper, softwareontwikkelaar, fotograaf of is het uw dagelijkse taak om creatieve prestaties te leveren?

Dan genereert u waarschijnlijk – zonder dat u het zelf weet – auteursrechten. Het is eenmaal zo dat zodra uw werk voldoet aan de voorwaarden om te genieten van auteursrechten, u deze verkrijgt zonder dat daar enige formaliteiten aan verbonden zijn.

Het auteursrecht beschermt een hele waaier aan prestaties op voorwaarde dat er positief op de twee volgende vragen wordt beantwoord:

  • Is het werk origineel, hebt u de mogelijkheid om er een persoonlijke toets in te verwerken?
  • Heeft het werk een concrete vorm gekregen, is het niet langer louter een idee?

U kan ook voordeel halen uit uw gegenereerde auteursrechten. Indien u een vergoeding vastlegt voor de overdracht van deze auteursrechten aan uw werkgever of klanten kan u genieten van een bijzonder gunstig fiscaal regime, waarbij tot EUR 58.720 (inkomsten 2017) onderworpen kan zijn aan slechts 15% roerende voorheffing met een aftrekbaar kostenforfait tot 50%.

De experts van Beyond Law Firm kunnen vrijblijvend nagaan of u kan genieten van dit fiscaal regime en ondersteunen u graag bij het vervullen van de benodigde formaliteiten om dit ook in de praktijk om te zetten.

+32 474 40 69 35